Võitluskooli klubi liikmemaks

– 2 x nädalas treenivad grupid(Jiu-jitsu, hommikupoks) – 40 (65) EUR/kuu*

– 3 x nädalas treenivad grupid(Taipoks, Poks&Fitness) – 44 (69) EUR/kuu*

– Proovitreening – 10 EUR

*Liikmemaksu hind on eeldusel kui Saku Valla sporditoetus on klubile määratud. Juhul kui  lapsevanem määrab toetuse mõnele teisele klubile või liige on vanem, kui 19a, siis lisandub liikmemaksule 25  EUR/kuus juurde (nt 40 EUR asemel on liikmemaks 65 EUR/kuus).

Kohaliku omavalitsuse toetuse määramine

Alates 1. augustist hakkas kehtima uus Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord. Toetust makstakse spordiklubidele 2022 aastal Saku valla kuni 19-aastase noore eest, kes õpib üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saku vald. Lapsevanemal tuleb siseneda ARNO keskkonda ning märkida, millisele spordiklubile ta soovib lapsele mõeldud toetuse (kuni 25 eurot) määrata. Lapse mitmes trennis osalemisel tuleb teha eelistusvalik, sest noore sporditegevust toetatakse ainult ühes spordiklubis ühel spordialal.

E-keskkonda ARNO sisene SIIT.  

Liikmemaksu tasumine

Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 10-ndaks kuupäevaks. Klubi liikmemaks on püsimakse, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud, kui treeninguid ei toimu. Liikmemaksu tasumine toimub arve alusel. Klubimaksu suurus ei sõltu trenniskäimiste arvust.

KLUBI LIIKMELISUSE LÕPETAMINE TOIMUB 2 KUULISE ETTETEATAMISEGA!

Soodustused

 – Perekonna 2. lapse treeningud on -25% ja kõik järgnevad lapsed -100% soodustusega.

 – Maksepuhkus pikema vigastuse või haiguse korral (kindlasti eelnevalt teada anda)

 – Tasuta treeningud vähekindlustatud peredele

 – Tasuta treeningud makseraskustes olevatele peredele

NB! Klubi liikmel on võimalik taotleda klubi liikmemaksu soodustust või vabastust ka teistel põhjustel saates vabas vormis avalduse aadressile info@voitluskool.ee. Klubimaksu suurus ei sõltu trenniskäimiste arvust.